Solgt eller
HELT gratis

Kan vi ikke sælge din andelsbolig, er det gratis.

Solgt eller HELT gratis ►

 

Den månedlige nettoydelse

Den månedlige nettoydelse er det beløb, som andelsboligen reelt koster om måneden, når man tager hensyn til både finansieringen af købsprisen (minus evt. udbetaling) og den månedlige boligafgift til andelsforeningen.

Det er med andre ord den månedlige nettoydelse, som afgør om du har råd til at bo i boligen. Nedenfor kan du se en nærmere gennemgang af de to poster, som tilsammen udgør den månedlige nettoydelse.

Den månedlige boligafgift

Den månedlige boligafgift dækker de løbende udgifter ved at drive hele andelsforeningens ejendom f.eks. lys på trapper, vicevært og vedligeholdelse. Boligafgiften dækker også udgifterne til foreningens fælles gæld.

Finansiering af købsprisen

Til finansiering af købsprisen benyttes hovedsageligt banklån med variabel rente. Renteudgiften kan trækkes fra i skat, men fradragsprocenten afhænger af din bopælskommune.

I Københavns kommune er fradragsprocenten 32,8%, og det er den sats, som ligger til grund for Andelsbutikkens beregning af nettoydelsen.

Nettoydelsen er baseret på et 30-årigt annuitetslån med sikkerhed i andelsboligen. I beregningen er anvendt en rente svarende til Nationalbankens gennemsnitsrente for pengeinstitutternes nyudlån til boligformål med tillæg af 1,5 procentpoint og herefter oprundet til nærmeste kvarte procentpoint.

Den rente som Andelsbutikken benytter i sin beregner er 5,75 % pr. 28. november 2014. Her er taget højde for relevante anslåede låneomkostninger.

Finansieringen vil ikke nødvendigvis kunne opnås i enhver bank af enhver kunde. Opnås finansiering på andre vilkår, bemærkes det, at nettoydelsen vil afvige fra den beregnede finansiering.

Klik her hvis du vil vide mere om finansiering af andelsboliger

Bestil GRATIS salgsvurdering
Bestil GRATIS salgsvurdering
Andelsbutikken.dk anvender cookies til at indsamle statistik om vores brugere. Accepter cookies eller Læs mere om cookies