Solgt eller
HELT gratis

Kan vi ikke sælge din andelsbolig, er det gratis.

Solgt eller HELT gratis ►

 

Maksimalprisen på andelslejligheder

Jf. andelsboligloven, er der en øvre grænse for hvad en andelslejlighed må sælges til. Denne pris kaldes maksimalprisen, og er en sammensætning af lejlighedens andel af foreningens samlede formue, og værdien af forbedringerne. Værdien af forbedringer beror på en vurdering, foretaget af andelsforeningen, en byggesagkyndige eller valuar. Værdien af foreningens samlede formue beror på én af nedenstående 3 mulige vurderingsprincipper.

1. Anskaffelsesprisen

Den pris, som foreningen oprindeligt gav for hele ejendommen. Ved denne opgørelse medtages den gæld, foreningen har i ejendommen til pålydende restgæld, uanset kursværdien af denne gæld.

2. Valuarvurdering

Foreningens ejendom vurderes af en  ejendomsmægler med tillægsuddannelse som valuar. Ejendommen vurderes i forhold til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Ved brug af dette vurderingsprincip modregnes gælden i ejendommen til kursværdien af denne.

3. Den offentlige ejendomsvurdering (den kontante ejendomsværdi).

Den offentlige vurdering for Andelsboliger foretages indtil nu hvert andet år (i lige år). Vurderingen reguleres det efterfølgende år. Den gældende vurdering for andelsboliger blev således foretaget i oktober 2012, og udsendt i foråret 2013. Som en del af finanslovsforhandlingerne ultimo 2013, blev det besluttet af "indefryse" vurderingerne på andelsboligejendomme frem til 1. oktober 2015, som led i udviklingen af et nyt, og mere pålideligt, vurderingssystem.

Ved brug af den offentlige ejendomsvurdering til ansættelse af maksimalprisen, modregnes gælden i ejendommen til kursværdien af denne.

Bestil GRATIS salgsvurdering
Bestil GRATIS salgsvurdering
Andelsbutikken.dk anvender cookies til at indsamle statistik om vores brugere. Accepter cookies eller Læs mere om cookies